مطالب برچسب خورده با "آیت الله صدیقی"

  • آیت الله رئیسی میتواند منشاء اثر و تحول در کشور باشد

    آیت الله صدیقی در جلسه ستاد تشکل‌های مردمی پیروان ولایت (حامیان آیت الله سید ابراهیم رئیسی) :

    آیت الله رئیسی میتواند منشاء اثر و تحول در کشور باشد

    مشتاقی دبیر ستاد تشکل‌های مردمی پیروان ولایت (حامیان آیت الله سید ابراهیم رئیسی) ضمن ارائه گزارش از عملکرد شورای مرکزی و کمیته های تخصصی ستاد عنوان نمود این ستاد دو هدف اصلی را دنبال نموده که به لطف خداوند تاثیرات گسترده ای بر جامعه عمومی مردم داشته است.