مطالب برچسب خورده با "آی تی ویکند"

  • ITweekend10 برگزار شد

    ITweekend10 برگزار شد

    دهمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور ITweekend10 به تاریخ 26 بهمن ماه 1402 برگزار در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.