مطالب برچسب خورده با "احسان خاندوزی"

  • نگاه اصلاحی، نظارتی و شفافیت در برنامه وزیر اقتصاد قابل تحسین است

    یک استاد دانشگاه در تشریح بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد:

    نگاه اصلاحی، نظارتی و شفافیت در برنامه وزیر اقتصاد قابل تحسین است

    استاد اقتصاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در تشریح بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: با بررسی برنامه‌ها می‌توان به این جمع‌بندی رسید که آسیب‌‌شناسی‌های صورت گرفته کاملا دقیق و کارشناسی بوده و با اهتمام همه ارکان دولت و استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان حوزه اقتصادی قابلیت اجرا خواهد داشت.