ارتقاء کیفیت و بهبود عملکرد تجهیزات پیشگیری و کنترل فوران چاه از اولویت‌های اساسی شرکت حفاری شمال

رئیس اداره پیشگیری و کنترل فوران چاه گفت: ارتقای کیفیت و بهبود عملکرد تجهیزات پیشگیری و کنترل فوران چاه از اولویت‌های اساسی شرکت حفاری شمال در مواجهه با Kick و فوران است.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از  صبای سلامت ؛ "یمان کنعانی" رئیس اداره پیشگیری و کنترل فوران چاه گفت: ارتقای کیفیت و بهبود عملکرد تجهیزات پیشگیری و کنترل فوران چاه از اولویت‌های اساسی شرکت حفاری شمال در مواجهه با Kick و فوران است.

وی افزود: تعمیر و بروزرسانی فورانگیرهای سکوی حفاری الیما توسط متخصصین شرکت، در حال انجام است. همچنین تجهیزات فورانگیر دستگاه‌های حفاری خشکی و سکوهای حفاری دریایی سحر یک و دو بطور مستمر و دوره‌ای به دست توانمند متخصصین اداره لوازم و ابزار در گردش بروزرسانی می‌شوند.

رئیس اداره پیشگیری و کنترل فوران چاه شرکت حفاری شمال گفت: تست و بروزرسانی فورانگیرها بر اساس استانداردهای API و ملزومات کیفی کارخانه سازنده انجام می‌گیرد که بازرسین فنی داخلی و شخص ثالث طبق ITP بر کلیه فرآیند نظارت دارند و بدنبال آن، گواهینامه‌های معتبر مبتنی بر شیوه‌نامه‌های وزارت نفت، اخذ می‌شوند.

پیمان کنعانی با اشاره به اتکا به توان داخلی و متخصصان جوان و متعهد، زمان بومی‌سازی و درون‌سپاری در بروزرسانی فورانگیرها را در شرکت حفاری شمال بالغ بر ۵ سال دانست و افزود: جا دارد بابت تمام زحمات و تلاش‌های همکاران محترم در معاونت فنی و مهندسی، معاونت بازرگانی، معاونت عملیات، اداره بازرسی فنی و بالاخص اداره لوازم و ابزار در گردش که در ارتقای کیفیت و افزایش ضریب ایمنی و عملکرد تجهیزات پیشگیری و کنترل فوران چاه نقش موثر و اساسی داشته‌اند تقدیر و تشکر نمایم.