مطالب برچسب خورده با "ارز مسافرتی"

  • کاهش سهمیه ارز مسافرتی

    کاهش سهمیه ارز مسافرتی

    بانک مرکزی تغییراتی را در سرفصل فروش ارز مسافرتی انجام داده و سهمیه فروش ارز برای سفرهای زمینی ،دریایی وبدون نیاز به روادید را به ۳۰۰ یورو کاهش داده است.