مطالب برچسب خورده با "ارز 4200 تومانی"

  • در بودجه امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و گندم هم حذف شده است

    در بودجه امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و گندم هم حذف شده است

    محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در چیزی که دولت به ما ارائه کرده است ما دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا نداریم. نه برای دارو و نه گندم. اما این به معنای گران شدن حداقل نان نیست به دلیل اینکه دولت ۱۳۶ هزار میلیارد تومان برای جبران قیمت نان و دارو و نهاده اختصاص داده است.