استانداری تهران در زمینه انتقال نمایشگاه ورود کند

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: استانداری باید به عنوان یک بازو و اهرم مطالبه‌گر در زمینه انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به شهر آفتاب عمل کند.

بانگ اقتصاد به نقل از افق تهران، سیداحمد علوی عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به شهر آفتاب اظهار داشت: حتما باید استانداری تهران را وارد این موضوع کنیم چرا که این بخش در قبال ترافیک و آلودگی هوا هم مسؤولیت دارد.

وی افزود: مردم ساعت‌ها در ترافیک قرار دارند و مشکلات ناشی از آن بر زندگی آنها تأثیرگذار است و اکنون استانداری باید به عنوان یک بازو و اهرم مطالبه‌گر در زمینه انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به شهر آفتاب عمل کند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد:‌همچنین زمین فعلی نمایشگاه بین‌المللی تهران بزرگ است و باید با همت شورا، دولت، شهرداری و … تلاش شود که این زمین دوباره تبدیل به مکانی نشود که ترافیک را در پایتخت ایجاد کند.