مطالب برچسب خورده با "اصولگرایی"

  • جوان‌ترین وزیر دولت مردمی متهم به جوانگرایی

    جوان‌ترین وزیر دولت مردمی متهم به جوانگرایی

    مهمترین نقد جمعیت نخبه و جوان کشور در دوران اصلاحات، به کارگیری مدیران پا به سن گذاشته و بازنشسته‌ بود، به نحوی که حتی برخی در مقابل قانون منع چند شغلی و به کارگیری بازشستگان واکنش شدید نشان دادند، اما مقام معظم رهبری به جوانگرایی دولت تاکید داشت.