اعلام نحوه فعالیت واحدهای بانک ملی در هفته جاری

بانک ملی ایران اعلام کرد که شعب و واحدهای ستادی این بانک در تهران و سایر استان های دارای وضعیت قرمز از روز شنبه 8 / 9 / 99 به مدت یک هفته با شیوه جدید فعالیت خواهند کرد.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این دوره زمانی، 100 درصد کارکنان شهرهای تک شعبه ای در محل کار حاضر خواهند شد.
در سایر شهرها نیز نیمی از شعب با 100 درصد کارکنان به مشتریان خدمت رسانی خواهند کرد.


بانک ملی ایران تاکید کرده است که ادارات کل و ادارات امور شعب این بانک تا روز پنجشنبه 13 / 9 / 99 با یک دوم کارکنان فعالیت می کنند.


همچنین در صورتی که شعب با ازدحام جمعیت مواجه شود، تعداد شعب فعال افزایش می یابد تا در نحوه خدمت رسانی به مشتریان خللی ایجاد نشود.