مطالب برچسب خورده با "ایران تلنت"

  • «نمایشگاه کار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران» افتتاح شد

    «نمایشگاه کار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران» افتتاح شد

    مراسم افتتاحیه و نشست خبری نمایشگاه کار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران صبح دیروز با حضور دکتر ناصر سلطانی (رییس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران)، آسیه حاتمی (بنیان گذار و مدیر عامل ایران تلنت)، دکتر بهزاد رستمی (معاون پژوهشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران) و اهالی رسانه در دانشکده مکانیک دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برگزار شد.