مطالب برچسب خورده با "ایران و ترکیه"

  • تور علم و فناوری ترکیه

    شبکه فن‌بازار ملی ایران برگزار میکند:

    تور علم و فناوری ترکیه

    شبکه فن‌بازار ملی ایران با هدف ایجاد ارتباط بین شبکه علم و فناوری ایران با جهان اسلام و ارتباط فناوران ایران و ترکیه، «تور علم و فناوری ترکیه» را با همکاری بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) برگزار می‌نماید.