مطالب برچسب خورده با "بانکداری"

  • برگزاری دوره آموزشی حفاظت در بانک ایران زمین

    برگزاری دوره آموزشی حفاظت در بانک ایران زمین

    دوره آموزشی حفاظت از گفتار، افراد و اماکن با حضور معاون حراست بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مدیر امور حراست و جمعی از مدیران و کارکنان حراست بانک ایران زمین، با هدف ارتقاء مهارت های کنترلی و پیشگیری و آشنایی با وظایف قانونی، در ساختمان میرداماد بانک ایران زمین برگزار شد.