بانک ملی ایران سازمانی یادگیرنده و نوآور است

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که این بانک سازمانی یادگیرنده و نوآور است، از همه کارکنان خواست فراگیری دانش و در هم آمیختن علم و عمل را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد رضا حسین زاده که همزمان با گرامیداشت روز دانشجو در جلسه ای به صورت مجازی و با رعایت کامل پروتکل های بهداشت در جمع کارکنان دانشجوی بانک حضور داشت، با تاکید بر این که بانک ملی ایران نهادی دانش محور و پویاست، گفت: تحولات رخ داده در طول حیات بانک میدان کارکنان دانشمند، فرهیخته و توانمند همین سازمان است.

وی با تاکید بر این که بانک از ادامه تحصیل کارکنان به طور کامل حمایت می کند، اظهار کرد: مدیران بانک شنوای دغدغه های همه کارکنان به ویژه کارکنان دارای تحصیلات عالی هستند و از ظرفیت آنها به منظور پیشبرد اهداف سازمانی استفاده حداکثری خواهند داشت.


حسین زاده در این مراسم که برای چهارمین سال پیاپی در بانک ملی ایران برگزار می شد به لزوم توجه به توانمندی های داخلی اشاره کرد و با بیان این که اکنون پتانسیل بالایی در حوزه های فنی، بانکی و اقتصادی در میان کارکنان بانک وجود دارد، افزود: در روند انتصابات و ارتقای کارکنان نیز موضوع دانش و تخصص بیش از سابقه کاری اهمیت دارد و این نگاهی است که همه اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک به آن اعتقاد دارند.


مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین به لزوم راه اندازی جدی فرایند نظام پیشنهادات در بانک اشاره کرد و با بیان این که ایده های نو همواره به پویایی سازمان کمک می کنند، گفت: بانک از هر پیشنهادی که به بهبود شرایط و فرایندها کمک کند، استقبال خواهد کرد.


در این مراسم همچنین رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که هر سازمانی به دانش محوری محتاج است، گفت: بانک ملی ایران به دنبال استفاده از دانش کاربردی است و کارکنان نیز باید در همین جهت گام بردارند.


عباس شفیعی با تاکید بر این که دانش باید کارایی داشته باشد و مشکلات را حل کند، افزود: موضوع پایان نامه ها و پژوهش های کارکنان بانک باید مرتبط با مسائل بانک انتخاب شود تا بتوان از آنها در حل مشکلات پیش رو استفاده کرد.


وی تاکید کرد که بانک ملی ایران به ارتقای سطح دانش کارکنان خود کمک خواهد کرد تا آنها نیز بتوانند فرایندهای موجود را بهبود بخشند.


در این جلسه که با معاون منابع انسانی، مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی و روسای ادارات کل آموزش، روابط عمومی، رفاه و درمان، سرمایه انسانی و مدیریت عملیات بانکی برگزار شد، جمعی از دانشجویان منتخب به طرح مسائل خود پرداختند.


اهمیت ارتقای سازمانی، توجه به لزوم گردش شغلی، راه اندازی نظام پیشنهادها، توسعه مدیریت تحول، زمینه سازی برای تحصیلات تکمیلی کارکنان، شایسته سالاری و هماهنگ سازی هرچه بیشتر تخصص ها با ردیف های شغلی در کنار رسیدگی به امور رفاهی کارکنان، از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.


مسئولان بانک نیز به فراخور جلسه، به موارد مطرح شده پاسخ داده و نسبت به پیگیری مسائل دستور لازم را صادر کردند.