مطالب برچسب خورده با "بانک های دولتی"

  • صدور حکم مدیرعامل جدید بانک شهر در مراحل نهایی

    صدور حکم مدیرعامل جدید بانک شهر در مراحل نهایی

    بانک شهر "دولتی" نیست بلکه ۹ شهرداری کلان شهر کشور سهامدار اصلی آن هستند و بیش از ۳۰ درصد سهامش متعلق به سهامداران خرد می‌باشند و طبق اساسنامه بانک‌های خصوصی، هیات مدیره توسط سهامداران در مجمع سالیانه انتخاب می‌شوند و نصب مدیر عامل بانک با تایید و اخذ نظر و رای هیات مدیره صورت می‌گیرد.