بررسی برخی پرونده‌های مالیاتی براساس تراکنش‌های بانکی

بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی جزئیات جدیدی از بررسی برخی پرونده‌های مالیاتی براساس تراکنشهای بانکی مشخص شد.

به گزارش بانگ اقتصاد، مدیر دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه ای به  مدیران مالیاتی کشور از ارسال تراکنشهای بانکی سال 93 خبر داد تا در این راستا پرونده مالیاتی مودیان مختومه شود.

در این نامه آمده است: نظر به اینکه براساس مصوبه شماره 4 جلسه مورخ 1399/6/17 کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی مقرر شده است: دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، تراکنش های بانکی تکمیلی سال 1393 که تا روز جاری ( 1399/9/17 ) به دفتر مذکور واصل شده است را حداکثر تا تاریخ 1399/9/18 پالایش و به ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی ارسال نماید و مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن رعایت مواعد قانونی در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص از مهلت سه ماهه موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برای ابلاغ و یک ماهه اعتراض نیز در دریافت اطلاعات تکمیلی از مؤدیان و بررسی دقیق و کارشناسی موضوع استفاده نموده تا پرونده های مذکور حتی المقدور در اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مختومه گردد.»

Hhlmz34VHM9P

به گزارش تسنیم، چندی قبل نیز در گزارشی به موضوع بررسی تراکنشهای بانکی در خصوص موسسات مختلف مربوط به سال 1393 پرداخته بودیم. بر اساس جزئیات مالیات بر درآمد یکی از شرکتها، یک واحد تولیدی در یکی از شهرستانهای دور افتاده اقدام به ثبت اطلاعات یک مؤسسه ثبت شده دیگر در تهران به عنوان خریدار کرده است که به هیچ عنوان ارتباط کاری با یک دیگر نداشته‌اند. این موارد مربوط به سال 1393 بوده است.