برگزاری سی و ششمین جلسه کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

سی و ششمین جلسه کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در روز چهارشنبه بیستم بهمن ماه با حضور اعضای محترم کارگروه، بصورت مجازی برگزار گردید.

به گزارش بانگ اقتصاد، آرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اعلام کرد: جلسه سی و ششم کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع ماده (10) تصویب­نامه هیئت محترم وزیران به شماره 136159/ت55289ه‍ مورخ 1399/11/25، در روز چهارشنبه مورخ بیستم بهمن ماه 1400 با حضور اعضای محترم کارگروه، بصورت مجازی برگزار گردید.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، موضوعات جلسه را به شرح زیر اعلام نمودند:

1- گزارش منع سیستمی و هوشمند مداخله کارمندان در معاملات دولتی

2- گزارش خرید توصیفی بر اساس کاتالوگ

3- بررسی موضوع عدم مشاهده قیمت و اطلاعات تامین ­کنندگان در معاملات کوچک و متوسط به درخواست دستگاه ­های اجرایی، نظارتی و کاربران بخش خصوصی

انتهای پیام/