برگزاری هشتمین سالگرد تاسیس شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

در هشتمین سالگرد تاسیس شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر، مدیر عامل محترم شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر جناب آقای میری در بیانات خود گزارشی از عملکرد یکساله شرکت و اهداف سال آتی را برای مدعوین تشریح نموده و در پایان سخنان از عملکرد تیمی کارکنان که باعث موفقیت و رسیدن به اهداف تعیین شده وصول؛ قبل از موعد تقدیر و تشکر نمود.

به گزارش بانگ اقتصاد، در این مراسم جناب آقای دکتر قربانی مشاور عالی مدیر عامل بانک صادرات ایران از نقش کلیدی و حیاتی شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر در راستای سیاست های تعیین شده بانک صحبت فرمودند.

در ادامه جناب آقای کارگرمطلق معاون محترم حقوقی بانک صادرات ایران در سخنانی با نگاه جدید به اهمیت وجودی و عملکرد مثبت شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر اشاره نمودند.

همچنین جناب آقای شیرزاد رئیس محترم اداره کل سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران پس از بیان زمان تشکیل شرکت و تاریخچه تاسیس تاکید به حمایت جهت پیشرفت شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر در راستای اهداف تعیین شده بانک صادرات ایران نمودند.

در پایان سرکار خانم سیدی ریاست محترم هیات مدیره شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر از تلاش‌های همه همکاران و مدیران شرکت که ایشان را پشتوانه و سرمایه های اصلی شرکت معرفی کردند؛ قدردانی و سپاسگذاری نمودند و عنوان داشتند که تمامی تلاش‌های هیات مدیره شرکت در جهت پیشبرد منافع بانک صادرات ایران و همکاران می باشد.

انتهای پیام/