بیست و ششمین فن بازار منطقه‌ای کشور افتتاح شد

فن‌بازار منطقه‌ای استان خراسان جنوبی به عنوان بیست و ششمین فن‌بازار منطقه‌ای از فن‌بازارهای منطقه‌ای کشور است که ۲۰ اسفند ماه افتتاح شد.

بانگ اقتصاد ، فن‌بازار منطقه‌ای استان خراسان جنوبی به عنوان بیست و ششمین فن‌بازار منطقه‌ای از فن‌بازارهای منطقه‌ای کشور است که ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ با حمایت شـبکه فن‌بازار ملی ایران و تولیت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و با حضور مهندس قنبرپور «معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس و دبیر شورای هماهنگی شبکه فن‌بازار ملی ایران»، مهندس خالقی «دبیر شبکه فن‌بازار ملی ایران» دکتر عابدینی «معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی»، دکتر ناصری «رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی» و دیگر اعضای شورای راهبری فن‌بازار منطقه‌ای خراسان جنوبی افتتاح شد.

شبکه فن‌بازار ملي ايران، به استناد تكاليف مندرج در نقشه جامع علمي كشور و ابلاغيه شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، مسئوليت ايجاد و ساماندهی فن‌بازارهای منطقه‌ای و تخصصی در كشور را بر عهده دارد که تا کنون ۲۶ فن ‌بازار منطقه‌ای و 3 فن‌بازار تخصصی افتتاح شده است.

پیرو توافقات شـبکه فن‌بازار ملی ایران مبنی بر راه‌انـدازی فن‌بـازار منطقه‌اي استان خراسان جنوبی بـا تولیت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، دفتر فن‌بازار در این منطقه ایجاد و راه‌اندازی شد و خانم دکتر ذاکری نسب به ‌عنوان‌مـدیر فن‌بازار منطقه‌اي استان و شرکت نیک اندیشان پهنه کویر به عنوان کارگزار منطقه‌ای این فن‌ازار معرفی شدند.