مطالب برچسب خورده با "بیمه تامین اجتماعی"

  • چالش‌های عمده نسخه‌نویسی الکترونیک کدامند؟

    مهرشاد تیموری مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار بقراط بررسی کرد:

    چالش‌های عمده نسخه‌نویسی الکترونیک کدامند؟

    اول دی ماه 1400 بود که طی ضرب العجل دولت، موضوع حذف دفترچه‌های کاغذی و جایگزینی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک جدی شد و با همه مشکلاتی که در مسیر خود داشت توانست تبدیل به گامی مهم و جدی در حوزه سلامت الکترونیک شود.