مطالب برچسب خورده با "بیکاری"

  • کارآفرین جوانی که منجی مردم می شود

    کارآفرین جوانی که منجی مردم می شود

    علی حسنی جوان‌ترین کارآفرین موفقی است که تاکنون توانسته در عرصه‌های مختلف هنری اجتماعی و اقتصادی موفقیت بسیاری کسب کند جوانی که هم دغدغه جوانان را دارد و هم مطالبه گرمشکلات اقتصادی مردم است به طوری که امروزه می‌توان از او به عنوان منجی مردم در شرایط بد اقتصادی نام برد.