تجربه ژاپن در زمینه به صفر رساندن فرونشست با اقدامات مهندسی/کل ایران درگیر مخاطره فروریزش

مدیربخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به تجربه ژاپن برای مهار فرونشست زمین، گفت: این در حالی است که همه کشور درگیر پدیده فرونشست است.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از گیل فام، دکتر علی بیت اللهی در وبینار تخصصی فرونشست اصفهان، از پدیده فرونشست به عنوان “های ریسک‌”ترین مخاطره نام برد و اظهار کرد: این پدیده در کنار وجود جمعیت زیاد در شهرها و وجود بافت فرسوده موجب شده است که ما باید با رویکرد علمی در خصوص این پدیده مطالعه کنیم و نباید اجازه دهیم که رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر فرونشست تبدیل به یک موضوع ملی شده و نباید تنها در چارچوب یک استان دیده شود.

بیت اللهی، فرونشست زمین را حرکت رو به پایین زمین به صورت تدریجی و یا ناگهانی دانست که در گسترده وسیعی بر اثر عوامل طبیعی و یا غیر طبیعی رخ می دهد، افزود: علت اصلی بروز این پدیده افت سطح آب‌های زیر زمینی است که در سال های اخیر استان اصفهان با آن درگیر است.

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با تاکید بر اینکه هر چه ضخامت لایه خاک بیشتر باشد، فرونشست در آن منطقه بیشتر خواهد بود، اظهار کرد: شرط فرونشست زمین علاوه بر افت آب‌های زیر زمینی، ریز دانه بودن خاک است؛ به این معنا که هر چه آبخوان دارای خاک ریز دانه باشد، نشست بیشتر رخ می‌دهد. از این رو در بررسی فرونشست زمین باید در دو پارامتر تراکم آبرفت و کنترل کننده نشست سطح زمین مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به رخداد فرونشست در دشت های مختلف کشور، به فرونشست جاده طاهر آباد-یزدل در کاشان اشاره کرد که دارای ۷۰ سانتی متر فرونشست است و ادامه داد: علاوه بر آن دشت‌های اشتهارد، دشت مهیار، دشت و ورامین از جمله دشت‌های بحرانی کشور از نظر فرونشست هستند.

بیت اللهی به بیان برخی از تجربیات کشورها برای مهار فرونشست پرداخت و گفت: نمونه آن کشور ژاپن است که در حاشیه توکیو در سال ۱۹۶۵ فرونشست ۱۲ سانتی متری گزارش شد که با اقدامات مهندسی اکنون نرخ فرونشست در این منطقه به صفر رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه کل ایران درگیر پدیده فرونشست است، اظهار کرد: این پدیده از سال ۱۳۵۵ گسترش یافت و تاکنون ۱۳۵ هزار متر مکعب آب زیر زمینی از دست داده‌ایم و در خراسان رضوی، فارس و کرمان میزان برداشت از آب های زیر زمینی به حد بحران رسیده است.

به گفته این محقق حوزه مخاطرات زمین، تهران، اصفهان، سمنان، خوزستان، یزد، مازندران، کرمان و خراسان رضوی از جمله استان‌هایی هستند که با بیشترین میزان مخاطره فرونشست مواجهند.

انتهای پیام/