تسلیت عضو دپارتمان رسانه طرح سلامت بیداردل در پی درگذشت دکتر پروانه محمودی

عضو مشاور اکوسیستم کارآفرینی درگذشت دکتر پروانه محمودی را تسلیت گفت.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از  صبای سلامت ، حجت بقایی عضو مشاور اکوسیستم کارآفرینی و عضو دپارتمان رسانه طرح سلامت بیداردل کشور چهلمین روز درگذشت دکتر پروانه محمودی معاونت امور بانوان منطقه یک طرح سلامت را به خانواده، همکاران و دوستان ایشان خصوصا حاج بهمن سهرابی و فرزند برومند ایشان دکتر مهران تسلیت گفت.