تعمیر مجموعه‌های ورزشی منطقه ۱۷، در دستور کار معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

در بازدید از منطقه ۱۷ تهران، در پنجمین قرار خدمت شهرداری تهران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه رئیس اداره ورزش، اماکن ورزشی و تفریحی این منطقه بررسی کردند.

بانگ اقتصاد، منطقه ۱۷ تهران، دارای دو مجموعه ورزشی بزرگ است که یکی از آن‌ها قریب به دو سال است که به علت شرایط کرونا و فرسودگی امکانات، قابل بهره نیست.


حسین اجاقی، رئیس اداره ورزش شهرداری تهران، در خصوص وضعیت مجموعه ورزشی امام سجاد منطقه ۱۷ تهران گفت؛ امروز از چندین مجموعه ورزشی و مجموعه‌های بهاران در منطقه ۱۷ بازدید کرده‌ایم، مجموعه ورزشی امام سجاد، به علت قدمت و وسعت فعالیت‌های ورزشی اش، از اهمیت بالایی برخوردار است که فعال شدن این مجموعه سبب دسترسی عموم مردم به امکانات ورزشی ارزان و باکیفیت را فراهم می‌کند.

اجاقی افزود: بازگشایی اولیه‌ی مجموعه ورزشی امام سجاد بعد از دو سال بلا استفاده ماندن، در سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی همراه با برنامه بزرگداشت ایشان با حضور ورزشکاران، جوانان و قهرمانان رشته‌های ورزشی این منطقه در این مجموعه ورزشی برگزار خواهد شد؛ فعال شدن تمامی بسترهای ورزشی مجموعه ورزشی امام سجاد و ترمیم فرسودگی‌های آن، در دستور کار معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران قرار گرفته است که در اسرع وقت قابل بهره برداری برای شهروندان خواهد بود.

با پیگیری‌های محمد امین توکلی زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران هم، قرار بر این شد که سرانه‌ی ورزشی منطقه ۱۷ برای بانوان و عموم مردم، با ترمیم فرسودگی‌ها و احداث مجموعه‌های ورزشی، مانند مجموعه ورزشی شهید مایلی که احداث زمین مسقف ورزشی برای بانوان در حال اتمام است، بالا برده شود تا دسترسی به امکانات ورزشی و تفریحی مناسب و ارزان افزایش پیدا کند.