مطالب برچسب خورده با "تله مدیسین"

  • گذر تله مدیسین از پرونده سلامت

    مهدی خدادادی، مدیرعامل دکتر ساینا مسیر حرکت به سمت تله مدیسین را واکاوی کرد:

    گذر تله مدیسین از پرونده سلامت

    تله مدیسین، شاخه‌ای از جریان بزرگ سلامت الکترونیکی است که اجرایی شدن آن در کشور خیلی هم مشهود نیست.