حمایت انجمن جهانی پارک‌های علمی از رویداد بین‌المللی TIM 2022

رییس منطقه غرب آسیا و شمال آفریقای انجمن جهانی پارکهای علمی گفت: IASP در همکاری با دبیرخانه شبکه تبادل فناوری دی هشت، از رویداد بین‌المللی TIM 2022 که در اسفندماه سال جاری برگزار می شود، حمایت می‌کند.

به گزارش بانگ اقتصاد، امین‌رضا خالقیان، رییس منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا انجمن جهانی پارک‌های فناوری و نواحی نوآوری (IASP) اظهار داشت: انجمن جهانی پارک‌های فناوری و نواحی نوآوری تاکنون همکاری خاصی با گروه D8 نداشته است، اما امسال به واسطه ریاست نماینده پارک فناوری پردیس بر شاخه غرب آسیا و شمال آفریقا در نظر داریم در زمینه برگزاری رویداد بین‌المللی TIM 2022 همکاری داشته باشیم.

او با اشاره به ظرفیت ایجاد شده در زمینه همکاری این انجمن با گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه D8 گفت: دارا بودن شبکه‌های هوشمند که باعث ایجاد ارتباط بین رهبران نواحی نوآوری و پارک‌های علم و فناوری در سراسر دنیا می‌شود، ظرفیت بزرگ این انجمن برای کمک به توسعه فعالیت های گروه D8 در حوزه فناوری است.

خالقیان افزود: همکاری ما در این زمینه معرفی طرح های خلاقانه ارائه شده در رویداد TIM 2022 به تمام اعضای (IASP) است و هدف ما از این همکاری توسعه شبکه جذب سرمایه گذاری مورد نیاز اعضای D8 در بین تمامی پارک ها و کشورهای عضو انجمن جهانی پارک‌های فناوری و نواحی نوآوری (IASP)است.

رییس انجمن جهانی پارک‌های فناوری و نواحی نوآوری (IASP) در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا گفت: این انجمن به دنبال توسعه پارک ها و نواحی نوآوری در سراسر جهان و به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته است و حمایت های ما از برگزاری رویداد TIM 2022 می تواند آغاز راه همکاری های بیشتر با دیگر رویدادهای علمی و فناوری کشور باشد. موضوعی که می تواند به ترویج فناوری و توسعه نهادهای ملی مرتبط با فناوری منجر شود.

خالقیان در رابطه به پیشینه و اهداف شکل گیری انجمن جهانی IASP اظهار داشت: انجمن جهانی IASP در سال 1984 با هدف توسعه شبکه سازی بین پارک های علم و فناوری سراسر جهان و همچنین کمک به توسعه این پارک ها در کشورهای در حال توسعه با استفاده از تجربه مثبت کشورهای توسعه یافته، شکل گرفت.

او ادامه داد: هدف اولیه این انجمن شبکه سازی و انتقال تجربه بود تا شبکه دانش بین کشورهای عضو توسعه پیدا کند. این انجمن به دنبال افزایش ارتباط تجاری بین پارک های علم و فناوری مختلف در سراسر جهان و توسعه مدل های جدید رشد نهادهای فناوری نظیر گسترش مراکز رشد و نواحی نوآوری است.

به گفته خالقیان، انتقال فناوری و حمایت از رشد شرکت‌ها با ایجاد کانال‌هایی برای گردش دانش بین اعضا، پرورش افرادی که دارای چشم‌انداز جهانی هستند و تخصص در توسعه اقتصادی را دارا می‌باشند، ایجاد دانش و مدیریت پارک‌های علم و فناوری، بنیان‌گذاری سیاست‌های نوآوری و کارآفرینی از جمله اهداف این انجمن بین المللی است.

خالقیان به عضویت بیش از 300 پارک علم و فناوری از سراسر جهان در این انجمن اشاره کرد و گفت: این انجمن 6 منطقه جغرافیایی دارد و امسال فرصت ریاست منطقه غرب آسیا و شمال آفریقای آن نصیب ایران و پارک فناوری پردیس شده است.

رییس منطقه غرب آسیا و شمال آفریقای انجمن گفت: این انجمن در طول سال برنامه های مختلفی چون اجلاس سالیانه و برنامه‌های الهام بخش مختلف برگزار می کند. در این برنامه ها پارک های علم و فناوری سراسر جهان، علاوه بر آشنایی با آخرین دستاوردها و موفقیت های دیگر اعضا، با هم ارتباط برقرار می کنند تا ضمن شبکه سازی به ایجاد و توسعه نواحی نوآوری جدید کمک کنند.

انتهای پیام/