خودرو

  • عرضه ۱۵۰ هزار خودرو در ۶ ماهه دوم امسال

    سرپرست وزارت صمت خبر داد:

    عرضه ۱۵۰ هزار خودرو در ۶ ماهه دوم امسال

    سرپرست وزارت صمت گفت: در شش ماه دوم سال، ۱۵۰هزار خودرو توسط دو خودرو ساز به فروش می‌رسد که بخشی از این فروش، فوق العاده است و به کنترل قیمت در بازار کمک می‌کند.