مطالب برچسب خورده با "دانشگاه آزاد اسلامی"

  • اولین مجتمع تخصصی تجارت الکترونیکی در کشور ایجاد می‌شود

    با همکاری مشترک مرکز تتا و دانشگاه آزاد اسلامی؛

    اولین مجتمع تخصصی تجارت الکترونیکی در کشور ایجاد می‌شود

    تفاهم­نامه همکاری مشترک بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دانشگاه آزاد اسلامی به­ منظورایجاد اولین مجتمع تخصصی تجارت الکترونیکی در کشور و استفاده از ظرفیت ­های طرفین در توسعه تجارت الکترونیکی داخلی و بین­ المللی منعقد گردید.