بانگ اقتصاد به نقل از مردمی‌ها، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه تلویزیونی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و گندم خبر داد.

زنگنه گفت: در چیزی که دولت به ما ارائه کرده است ما دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا نداریم. نه برای دارو و نه گندم. اما این به معنای گران شدن حداقل نان نیست به دلیل اینکه دولت ۱۳۶ هزار میلیارد تومان برای جبران قیمت نان و دارو و نهاده اختصاص داده است.

وی افزود: دولت گفته از این ۱۳۶ هزار میلیارد تقریبا ۱۰۰ هزار میلیارد به مردم یارانه بدهد. به هر نفر تقریبا ۹۰ هزار تومان تا صد هزار تومان پرداخت می شود. فقط به کسانی که دهک های پایین و متوسط هستند و یارانه معیشت میگیرند.

وی گفت: با این روش مخالفم چون ناکارامد است و جواب نمی دهد. با صد هزار تومان یک کیلو گوشت هم نمیتوان خرید.

https://mardomiha.ir/wp-content/uploads/2021/12/1182072_826-1.mp4?_=1


انتهای پیام/