مطالب برچسب خورده با "دستگاه قضا"

  • دولت مردمی و حقوق ملت/ صیانت از حقوق شهروندان شعار نیست

    دادگستری؛ اهتمام دولت مردمی در صیانت از حقوق شهروندی

    دولت مردمی و حقوق ملت/ صیانت از حقوق شهروندان شعار نیست

    تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، تقویت دیپلماسی قضایی و انتقال ۱۶۱ محکوم ایرانی از سایر کشورها، حمایت از حقوق کودکان و نظارت تعزیرات بر بازار در راستای افزایش امنیت اقتصادی و حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان در جرایم اهم اقدامات وزارت دادگستری دولت سیزدهم در صیانت از حقوق شهروندی است.