دستگاه هوشمند بازیافت زباله، گامی موثر در توسعه خدمات شهری

مدیرعامل شهرسازان خاورمیانه درخصوص اختراع جدید این شرکت در زمینه بازیافت زباله توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش بانگ اقتصاد؛ مهندس محمدعلی گدعلی، مدیرعامل شهرسازان خاورمیانه که دارای جدیدترین اختراعات در حوزه نیازهای شهری است گفت: این شرکت در زمینه نوآوری کار می‌کند و تاکنون ٩ ثبت اختراع دارد.

همچنین، مسئله زباله زیرزمینی را بصورت هوشمندانه طراحی و اجرا کرده است، به‌گونه‌ای که در این طرح زباله‌ها به‌صورت تفکیک شده بوده و مکانیزم آن به نحوی طراحی شده است که بر اساس نوع زباله، شهرداری کارت سوخت را شارژ کرده و سپس شهروندان می‌توانند برای بهره‌گیری از خدمات شهری با آن کارت هزینه کنند.

این دستگاه کاملا هوشمند بوده و از تخلف در بازیافت زباله جلوگیری می‌کند و شهروند می‌تواند به شهرداری مراجعه کرده و یک کارت هادی دریافت و با اتصال این دستگاه به سیستم دیتابیس شهرداری در زمان پر شدن سطل‌ها گزارشی به شهرداری ارسال خواهد شد.

خبرنگار: محمد رضایی