مطالب برچسب خورده با "دولت اصلاحات"

  • پیشکش پست‌های مدیریتی به عوامل دولت اصلاحات در وزارت رفاه!!

    پیشکش پست‌های مدیریتی به عوامل دولت اصلاحات در وزارت رفاه!!

    در حالی که دولت سیزدهم و شخص وزیر کار؛تعاون و رفاه اجتماعی مدعی هستند که مدیران انقلابی و فساد سیتز را برای ادارت کل استانی مدنظر دارند. اما اقدام برای انتصاب آقای« ع.د »بعنوان مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی در استان آذربایجان غربی باعث تعجب نیروهای ارزشی و طرفداران دولت آیت الله رئیسی شده است.