دو دستاورد بسیار مهم و کلیدی در حوزه امضای الکترونیکی نظام بانکی

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، همکاری متقابل بعمل آمده از سوی بانک مرکزی و مرکز تتا، منجر به حل اختلاف 10 ساله و حصول دو دستاورد بسیار مهم و کلیدی در حوزه امضای الکترونیکی نظام بانکی گردید.

به گزارش بانگ اقتصاد، علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به مصوبه هیات عامل بانک مرکزی در تاریخ 21 اسفند ماه 1400 از حصول دو دستاورد مهم در حوزه امضای الکترونیکی نظام بانکی خبر داد.

1- فعالیت بانک مرکزی بعنوان یک مرکز میانی مستقل ذیل شورای سیاستگذاری و مرکز گواهی ریشه کشور

بانک مرکزی به عنون یک مرکز میانی مستقل در زیرساخت کلید عمومی کشور، ذیل مرکز ریشه و شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور فعالیت خواهد کرد. تا کنون هفت مرکز میانی مجوز خود را از این شورا دریافت کرده بودند که با اضافه شدن بانک مرکزی به این مراکز، تعداد مراکز میانی در کشور به هشت عدد افزایش می یابد.


2- رفع انحصار و ضرورت پذیرش و استفاده بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از تمامی گواهی ‌های صادره توسط کلیه مراکز میانی مجاز ذیل مرکز ریشه کشور

با تصویب این مصوبه توسط هیات عامل بانک مرکزی، از این پس کلیه گواهی های صادره توسط مراکز میانی دارای مجوز از شورای سیاستگذاری، توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز شناخته شده و هیچ انحصاری در حوزه بانکی برای پذیرش این گواهی ها وجود نخواهد داشت.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعلام این خبر افزود: امیدواریم با این اقدام بانک مرکزی، فرآیندهای بیشتری در حوزه بانکی از قبیل افتتاح حساب، سفته، برات، چک، ضمانت‌ نامه، قراردادها، تعهدنامه‌ ها و ... بصورت غیر حضوری انجام شود و تعداد مراجعات حضوری شهروندان به شعب بانک ها بصورت قابل توجهی کاهش یابد.

علی رهبری با اشاره به عبور تعداد گواهی های صادر شده از مرز یک میلیون گواهی در سال 1400 افزود، پیش بینی می شود رشد گواهی های صادر شده در زیرساخت کلید عمومی کشور در سال 1401 بیش از پیش خواهد بود. وی همچنین از تدبیر و تصمیمات راهبردی و بسیار موثر هیات عامل بانک مرکزی، در راستای تعامل حداکثری با مرکز ریشه کشور و تسهیل بکارگیری امضای الکترونیکی توسط مشتریان نظام بانکی تقدیر و تشکر بعمل آورد.

انتهای پیام/