مطالب برچسب خورده با "رضا الفت نسب"

  • از دولت علیه دولت

    از دولت علیه دولت

    با شدت گرفتن شکایات سازمان های دولتی از کسب و کارهای مجازی در سال ۱۳۹۷، هیئت دولت طرحی را تصویب کرد که از آن تاریخ به بعد هر نهاد دولتی که بخواهد علیه یک کسب و کار اینترنتی در محاکم قضایی شکایتی را ثبت کند، ابتدا می بایست موضوع را در کمیته کاهش موانع کسب و کارهای مجازی مطرح کند تا شاید بتوان با حضور سایر ذینفعان نسبت به حل مسئله اقدام کرد.