رقابت آماری بین مدعیان مرد کشی با زن کشی

کودک همسری پیش زمینه همسرکشی است.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از گیل فام، پس از ماجرای قتل مونا(غزل) حیدری دختر ۱۷ ساله اهوازی که به دست همسرش سرش بریده شد مطلبی در فضای مجازی مبنی بر اینکه شوهرکشی در ایران ۶۰ درصد و زن کشی ۴۰ درصد دست به دست گشت. و به عبارت بهتر نسبت اینگونه قتل ها ۶۰ به ۴۰ بوده است!

و اینطور به خوانندگان القا گشت که مردان در ایران از زنان مظلوم تر واقع گشته اند!

اما نکته لازم به ذکر این است که هیچکدام از این آمار و ارقام نمیتوانند از بار خشونت آمیز این پرونده ها بکاهد و چهره خشنی که از کشورمان در خاطر جهانیان ساخته شده را برهم بزند. زیرا که اصلا چرا باید قتلی رخ بدهد که حال بخواهیم میزان زن کشی یا مرد کشی را اندازه گیری کنیم؟!

ضمن اینکه پشت هر قتلی هر دلیلی هم که نهفته باشد باز نمیتواند اصل عمل را توجیه کند اما نکته ای که باید به آن توجه شود این است که گاها این شوهرکشی ها دفاع از خود است یعنی بطور مثال مشاجره ای میان زوجین رخ داده و مرد به همسرش حمله کرده و یا درحد جنون وی را کتک زده که امنیت جانی زن در آنلحظه تهدید شده و زن برای نجات جان خود (دفاع از خود) دست به قتل میزند. و این دفاع از خود بسیار تفاوت دارد با قتلی که عنوان قتل ناموسی درمیان افراد به خود گرفته که متاسفانه توحشی عمیق را به جهانیان نمایش میدهد.

ضمن اینکه اگر قوای جسمی زن و مرد را نیز باهم قیاس کنیم متوجه میشویم که مفهوم دفاع از خود در برابر یک زن برای یک مرد بی معنا بوده و همین مفهوم برای زنی که همسرش او را کتک زده و امنیت جانی اورا به آسانی زیر سوال میبرد پر مفهوم بوده است.

اما نکته قابل تامل دیگر اینکه متاسفانه جامعه ما از یک فقر فرهنگی عمیقی رنج میبرد.

طی مصاحبه ای که با پدر مونا(غزل)حیدری شده بود پدرش مدعی شد دخترش را در سن ۱۲ سالگی به عقد پسرعمویش در آورده و حتی برای ازدواج از دادگاه نامه اذن گرفته بودند اما غزل از نظر جسمی سالم بوده است.

سوالی که پیش میاید این است که دختر ۱۲ ساله ای که به بلوغ جنسی میرسد آیا به بلوغ روانی هم میتواند رسیده باشد؟! و این درحالی است که مطابق حقوق بشر و از دید روانشناسان شخص ۱۲ ساله یک کودک است که قدم های کمی تا نوجوانی فاصله دارد.

و مطابق این استدلال ها میفهمیم که برای بار چندم در طی این سالها بخصوص همین سالیان اخیر با مفهوم کودک همسری مواجه گشته ایم و شاید بد نباشد یک انتقادی به دادگاه وارد کرده و خواستار برچیده شدن چنین نامه های اذنی برای ازدواج باشیم تا به میزان بسیار چشمگیری جلوی این کودک همسری ها گرفته شده و در نتیجه جلوی فجایع بسیاری گرفته شود.

انتهای پیام/

برچسب های خبر