مطالب برچسب خورده با "ساخت و ساز"

  • معماری هذیانی 2 - پاسخ به یک طرح هذیانی

    معماری هذیانی 2 - پاسخ به یک طرح هذیانی

    ساخت و ساز بی رویه و غیر اصولی در محلات تهران حتی برروی دامنه ی کوه درحال پیشروی است؛ این درحالی است که صدور مجوزهای ساخت و ساز به نفع گروه اندک سوداگران زمین خواهد بود و شهروندان تهرانی که با بحران آب و هوا دست و پنجه نرم می کنند.