مطالب برچسب خورده با "سمات"

  • رفع ممنوعیت از فروش برای بیش از ۱۴۰هزار سهامدار

    شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد:

    رفع ممنوعیت از فروش برای بیش از ۱۴۰هزار سهامدار

    شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: رفع ممنوعیت از فروش برای بیش از ۱۴۰ هزار سهامدار حقیقی و حقوقی سجامی شده، بصورت مکانیزه (الکترونیکی و غیرحضوری) انجام شد.