مطالب برچسب خورده با "شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر"

  • برگزاری هشتمین سالگرد تاسیس شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

    با حضور مشاور عالی و معاون حقوقی مدیر عامل بانک صادرات صورت گرفت؛

    برگزاری هشتمین سالگرد تاسیس شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

    در هشتمین سالگرد تاسیس شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر، مدیر عامل محترم شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر جناب آقای میری در بیانات خود گزارشی از عملکرد یکساله شرکت و اهداف سال آتی را برای مدعوین تشریح نموده و در پایان سخنان از عملکرد تیمی کارکنان که باعث موفقیت و رسیدن به اهداف تعیین شده وصول؛ قبل از موعد تقدیر و تشکر نمود.