مطالب برچسب خورده با "صندوق بین المللی پول"

  • میراث بحران بدهی روحانی به روایت آمار

    بانگ اقتصاد گزارش می‌دهد؛

    میراث بحران بدهی روحانی به روایت آمار

    یکی از بحران ‌هایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، بحران بدهی است. شاید خلاصه بحران بدهی را بتوان در گزارش صندوق بین المللی پول دید که بر اساس آن، نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود 12 درصد در سال 92 به حدود 48 درصد در سال 1400 (تقریبا نصف کل تولید ناخالص داخلی کشور) رسید.