مطالب برچسب خورده با "صنعت بازی"

  • ترکیه، مقصد اصلی مهاجرت متخصصان بازی‌ساز

    در گفتگو با رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای سرگرمی و بازی‌های رایانه‌ای مطرح شد:

    ترکیه، مقصد اصلی مهاجرت متخصصان بازی‌ساز

    چندی پیش در جلسه مشترک کمیته راهبری رسته توسعه نرم‌افزار سازمان نصر تهران با معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خردادماه 1401، بحران منابع انسانی و مهاجرت متخصصان به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم مطرح در کمیسیون نرم‌افزارهای سرگرمی و بازی‌های رایانه‌ای مورد بحث قرار گرفت.