مطالب برچسب خورده با "صنعت برق"

  • ساخت پست برق با مدل مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای اولین بار در ایران

    ساخت پست برق با مدل مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای اولین بار در ایران

    قائم مقام معاون فنی و مهندسی پارک فناوری پردیس گفت: به منظور تامین پایدار انرژی برق شرکت های مستقر در پارک، با مدل مشارکت بخش خصوصی ، پست 63/20 کیلوولت پارک فناوری پردیس با ظرفیت 80 مگاولت آمپر بهره‌برداری شد که ظرفیت برق ما را تا 15 برابر افزایش می‌دهد. مدل تامین مالی این پروژه برقی برای اولین بار در ایران انجام شده است.