مطالب برچسب خورده با "صنعت لوازم خانگی"

  • خیز اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور در رفع نیاز صنایع لوازم خانگی

    خیز اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور در رفع نیاز صنایع لوازم خانگی

    "اولین رویداد ملی نمایشگاهی فستیوال نوآوری‌ها و چالش‌های فناوری صنعت لوازم خانگی و صنایع وابسته" با حمایت شبکه‌فن‌بازار ملی ایران، سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین ۲۵ الی ۲۸ آبان ماه 1400 همزمان و در جوار بیست یکمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران سالن 43 برگزار می‌گردد.

  • رویداد ریورس پیچ صنعت لوازم خانگی برگزار شد

    رویداد ریورس پیچ صنعت لوازم خانگی برگزار شد

    رویداد ریورس‌پیچ (ارائه نیازهای فناورانه) با هدف بهم رسانی نوآوری ها و چالش های صنعت لوازم خانگی و صنایع وابسته، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در محل نمایشگاه بین المللی تهران در برگزار شد.