مطالب برچسب خورده با "صنعت گردشگری"

  • پدر علم نوین گردشگری جهان کیست؟

    باید بدانید نابغه‌ترین فرد جهان یک ایرانی است!

    پدر علم نوین گردشگری جهان کیست؟

    پروفسور محمدشریف ملک‌زاده از سیستان و بلوچستان که دارای فوق دکترای مدیریت گردشگری، دکترای افتخاری به دلیل نوآوری در حوزه گردشگری از سوی IAUP اتحادیه بین‌المللی روسای دانشگاه‌های جهان در نیویورک است، اولین مخترع صنعت گردشگری در جهان هم است.