مطالب برچسب خورده با "طرح صیانت از فضای مجازی"

 • احتمال افزایش مهاجرت نیروهای متخصص

  در دیدار نمایندگان نصر تهران با نمایندگان مجلس در رابطه با بررسی طرح صیانت مطرح شد؛

  احتمال افزایش مهاجرت نیروهای متخصص

  نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در دو دیدار جداگانه با مجید نصیرائی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس و مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم‌اندیشی کردند.

 • طرح صیانت مورد تأیید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیست

  طرح صیانت مورد تأیید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیست

  هفتمین نشست خبری دوره‌ی ششم هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان با محوریت موضوعاتی از جمله پیشنهادها و انتظارات از دولت سیزدهم و وزیر ارتباطات دولت جدید، توافق نصر تهران درباره‌ی اینماد و فعالیت‌های نصر تهران در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برگزار شد.

 • نماینده موافق طرح صیانت: طرح با مشورت نصر قابل تغییر است

  در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان نصر تهران؛

  نماینده موافق طرح صیانت: طرح با مشورت نصر قابل تغییر است

  در دو نشست جداگانه با حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به منظور هم‌اندیشی درباره‌ی طرح صیانت از فضای مجازی، نمایندگان موافق و مخالف طرح، مواضعشان را بیان کردند.