مطالب برچسب خورده با "علی قناعت"

  • تحقق عملیِ تفکر استراتژیک در گل‌گهر

    مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک و سرمایه‌گذاری گل‌گهر عنوان کرد:

    تحقق عملیِ تفکر استراتژیک در گل‌گهر

    مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک و سرمایه‌گذاری شرکت گل‌گهر درباره اهمیت و جایگاه این مدیریت گفت: گل‌گهر یک شرکت موفق در زمینه مدیریت استراتژیک است که توانسته اهمیت این موضوع را به خوبی دریابد و در میدان عمل به کار گیرد.