عیادت مسئول موسسه امام صادق (ع) از آیت الله موسوی جزایری زعیم

مهرشاد سهیلی با حضور در یکی از بیمارستان های تهران از آیت الله موسوی جزایری زعیم حوزه‌های علمیه استان خوزستان عیادت کرد.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از جهانی پرس، مهرشاد سهیلی مسئول موسسه امام صادق (ع) با حضور در یکی از بیمارستان های تهران از آیت الله موسوی جزایری زعیم حوزه های علمیه استان خوزستان عیادت کرد.