مطالب برچسب خورده با "فرهاد اینانلویی"

  • بانک ایران زمین فراتر از چشم انداز  1400

    بانک ایران زمین فراتر از چشم انداز 1400

    فرهاد اینالوئی ، معاونت فناوری و اطلاعات بانک ایران زمین در خصوص چشم انداز این بانک برای سال ۱۴۰۰ گفت: این بانک حتی پیش از سال ۱۴۰۰ و در حال حاضر توانست با پلت فرم های باز خود خدمات بانکداری باز را به متقاضیان خود که فین تک های حوزه های مالی و بانکی هستند ارائه دهد.