مطالب برچسب خورده با "محمدجواد حق شناس"

  • فیلترینگ فضای فساد و رانت و سودجویی‌ست!

    برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات:

    فیلترینگ فضای فساد و رانت و سودجویی‌ست!

    به خودمان دروغ نگوییم! فیلترینگ ویژه‌سازی محدودیت؛ و فضایی برای فساد ؛ رانت و سودجویی ست و فیلتر کردن دسترسی به شبکه‌های مجازی؛ صرفا برای و مختص مردم راه به جایی ندارد؛ به مردم احترام بگذاریم.