مطالب برچسب خورده با "محیط زیست"

 • تغییر در مدیریت شهری فعلی علاج وضعیت نابسامان پایتخت

  دبیر کارگروه محیط‌زیست سازمان‌های مردم‌ نهاد شهر تهران عنوان کرد؛

  تغییر در مدیریت شهری فعلی علاج وضعیت نابسامان پایتخت

  محسن گلی، دبیر کارگروه محیط‌زیست سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران گفت:در سالیان گذشته اثرگذاری سازمان‌های مردم‌نهاد خیلی بیشتر بود ولی متأسفانه در مدیریت شهری فعلی پایتخت، کمتر از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده‌ کردند.

 • ضرورت تدوین طرح جامع استان تهران برای حل مشکلات پایتخت

  رئیس اداره ارزیابی سازمان محیط‌ زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

  ضرورت تدوین طرح جامع استان تهران برای حل مشکلات پایتخت

  سید سجاد موسوی، رئیس اداره ارزیابی و استانداردهای محیط‌زیست اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران اظهار داشت:برای حل مشکلات کلان‌شهر تهران باید طرح جامعی برای شهرستان‌های استان تهران با همکاری نهادهای فرادستی نوشته شود تا آسیب‌ها و مشکلات کنونی پایتخت برطرف شود.