نگاه اصلاحی، نظارتی و شفافیت در برنامه وزیر اقتصاد قابل تحسین است

استاد اقتصاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در تشریح بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: با بررسی برنامه‌ها می‌توان به این جمع‌بندی رسید که آسیب‌‌شناسی‌های صورت گرفته کاملا دقیق و کارشناسی بوده و با اهتمام همه ارکان دولت و استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان حوزه اقتصادی قابلیت اجرا خواهد داشت.

بانگ اقتصاد، محسن سیفی استاد اقتصاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، اظهار کرد: در این برنامه به خوبی به نظارت های ناکارآمد و مشکلات قوانین ناظر و کاربردی در تقنین و اجرا اشاره شده و راهبردها و سیاست های مناسبی در حوزه شفافیت و نظارت ارائه گردیده که قابل تحسین است.

ایشان تلاش برای رفع شبهات شرعی و صیانت از حقوق مردم و بیت المال در برنامه های خاندوزی را موثر و اجرایی خواند و در خصوص سیاست های پیشنهادی بازار سرمایه اعم از متنوع سازی ابزارها و محصولات مالی در این بازار ، حذف تنظیم گری های غیر ضروری، تسهیل مقررات مربوطه و… را غیر شعاری و مناسب ارزیابی نمود.

سیفی در پایان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اعم از کسری بودجه، حجم نقدینگی و… و الویتهای برنامه ابرازی تاکید نمود با شناختی که از دکتر خاندوزی و مجموعه همراه ایشان در حوزه کارشناسی، سیاستگذاری و اجرا دارم پیشنهاد ایشان به عنوان وزیر اقتصاد را عامل امیدواری و استقبال حوزه دانشگاهی می دانیم.