کسب رتبه اول کیفیت خدمات الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

مرکز توسعه تجارت الکترونیک در بین دستگاه‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس نتایج ارزیابی دوره هفتم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، آقای حمیدرضا قربانزاده، معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی این مرکز اعلام داشت که پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات از سال ۱۳۹۵ آغاز گردیده و هفتمین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی توسط این شورا با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران در بهار سال ۱۴۰۰ بین ۱۶۶ دستگاه اجرایی کشور انجام شد که طی آن، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موفق به کسب رتبه اول بین دستگاه های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید.

بررسی ۳۰ شاخص تاثیرگزار در هفتمین دوره ارزیابی

در هفتمین دوره ارزیابی، مجموعاً ۳۰ شاخص در قالب چهار اولویت سیاستی دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی مورد سنجش قرار گرفت و این مرکز با ۲۳ خدمت و ۵۱ زیرخدمت در آن شرکت داشت. در ارزیابی مذکور که به صورت کشوری انجام گردید، ۱۶۶ دستگاه اجرایی در قالب ۵۹۶۸ خدمت شناسنامه دار مشمول ارزیابی حضور داشتند که ۸۴ درصد آنها الکترونیکی شده اند و در بین دستگاه ها، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موفق به کسب رتبه سوم کشوری (پس از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات) و رتبه اول در بین دستگاه های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید.

از نظر سطح بندی عملکرد دستگاه ها بر اساس درجه کیفی ارائه خدمات الکترونیکی در ارزیابی، میانگین کشوری امتیاز ۱۶۶ دستگاه اجرایی که در ارزیابی شرکت داشتند، ۴۱ بوده است ولی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با کسب امتیاز ۹۴، در سطح عالی قرار گرفته است.

خاطرنشان می گردد، در خوشه خدمت مرتبط (صنعت و تجارت)، که مشتمل بر ۲۵ دستگاه اجرایی می باشند نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توانسته رتبه اول را کسب نماید.

– دانلود گزارش نتایج ارزیابی دوره هفتم (مربوط به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)

– دانلود گزارش نتایج نهایی ارزیابی دوره هفتم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرا یی کشور